Visste du att hjärnan både kan hjälpa och stjälpa samarbete?

juni 17, 2014

Hjärnan i jobbet

Vår hjärna läser av det sociala samspelet hela tiden eftersom det sociala i vår miljö måste fungera för vår överlevnad.

Vi kan tro att reptilhjärnan bara signalerar fara på ormar och spindlar – men den reagerar lika starkt på socialt utanförskap, hot i status, kränkande beteenden och otrygghet i vår miljö.

Detta har stor relevans för ledare och chefer, som ska genomföra sina idéer och organisationsförändringar, eftersom människor reagerar med stress när de känner ett socialt hot i sin miljö.

Då börjar hjärnan hitta ”worst case scenarios” och börjar generalisera – som en strategi för att vara förberedd när katastrofen (kanske) inträffar.

Vill du veta mer om detta? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev eller boka en föreläsning till ditt företag.

Leave a Reply

  • (will not be published)