Vilken superhjälte vill du bjuda in i ditt liv?

september 12, 2014

Att välja alter ego för framgång

Många gånger när jag träffar mina klienter handlar det om utmaningar de står inför.

En chef ska ha ett samtal med en medarbetare eller sin chef och de förväntar sig att det ska bli ”jobbigt” eller kanske konflikt.

Det kan handla om läkare, som upplever stark stress innan jourpass på akuten och ett fysiskt illamående inför det ansvar de står inför…

Ibland handlar det om en rent personlig relation med en annan närstående, som behöver utvecklas, lösas eller upplösas – för att livet vill det.

Om du själv står inför ett svårt beslut eller en konfliktfylld situation – hur använder du din hjärna för att skapa bästa förutsättningar för en win-win situation?

I de här situationerna kan ett alter ego i form av en superhjälte – med alla de egenskaper du själv behöver för att lösa uppgiften vara till hjälp att kliva in i. En del klienter använder ”telefonkiosk-tricket”, som innebär att man ”klär om” till sin superhjältedräkt rent mentalt, innan mötet eller uppgiften ska utföras eller redovisas.

Vår hjärna har fantasi och kan vi använda den för att skapa ett ”hjälp-jag” för att visa vägen framåt kan vi nå mycket längre än om vi låter hjärnan skapa ”fantasier” av problem vi är så duktiga på att måla upp. De tankarna är inte sanning de heller.

En vän brukar säga;

”Ta alltid ut glädjen i förskott – det värsta som kan hända är att du var glad i onödan”.

Hjärnan behöver hjälp att komma ur sitt risktänkande och sökande av fara – eftersom den hellre tänker negativt än tar ”onödiga risker”. Även om vi rent logiskt förstår att inget livshotande kommer hända, drar vi oss alla för just konflikter med andra människor. Hjärnan ser det som ett socialt hot och vi känner oro.

Där kan ett alter ego hjälpa oss med de egenskaper vi behöver för att våga. Mod, tålamod, lugn, tilltro, humor – eller vad vi nu kan behöva för att lösa ett samtal – det behöver ju inte leda till konflikt.

Leave a Reply

  • (will not be published)