Tillit och förtroende

augusti 12, 2014

Hur ditt sätt att agera påverkar trovärdigheten

Det finns anledning att fundera på varför en ambitiös ledare eller chef inte får goda utvärderingar i medarbetarundersökningar.

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
Maya Angelou

Det finns människor jag mött under min yrkeskarriär, som varit trevliga, ambitiösa och duktiga. Det är hedervärt, men inga människor jag kommer minnas.
Däremot kommer de människor som fått mig att känna något att bli ihågkomna på olika sätt. En grupp, som har ett utestängande beteende och exkluderar kommer bli ihågkomna med djupt obehag. Tyvärr gäller det människor, som kanske inte deltog i exkluderingen, men inte stod upp för en bättre norm att ”man faktiskt inte beter sig hur som helst mot varandra på en arbetsplats”. En person som noterar och kommunicerar vad hon ser, bekräftar – skapar en känsla av att vara sedd. Det kan räcka för att generera en positiv emotion, som leder till ökat förtroende och tillit. ”Jag ser att du har lagt ner mycket arbete på detta och uppskattar ditt arbete och engagemang”.

En person som står för integritet och förankrade normer och får människor att känna sig sedda, lyssnade på kan få människor att vilja flytta berg för dem. När vi kan känna att vi har egen förmåga själva, är det mer drivande än när någon annan säger att vi kan något.

Det är helt olika beteenden vi uppvisar när vi ser en person, som en ”kugge i ett hjul” eller en individ som kan tänka, känna själv och ta ansvar.

Att se varandra för våra kompetenser, insatser, personliga inställning tillarbetet, erfarenheter och engagemang och dela samma normer kan vara mer värdefullt än spridda skurar av (ofta otydlig) feed-back på medarbetarsamtal, som t ex ”Jo, men det fungerar bra, jag har inte hört något negativt”. Det kan låta raljant, men är ordagrant från utvecklingssamtal.

Det är även begripligt att en ledare med en återkommande inkonsekvens mellan norm och handlande får problem med sin arbetsgrupp.
T ex är det viktigt att hålla ord, komma i tid, visa respekt för andras tid och hålla ordning på mötens start och avslut. Att hålla arbetstiderna kan även det vara en förtroendesignal och visa på en viktig norm.
Det är ingen idé att säga att man ska återkomma i eftermiddag – om man inte kommer hinna med det. Det är bättre att svara ”Jag har sett ditt meddelande och återkommer på fredag, har möten hela veckan”.

Om man tänker efter själv är det inte så konstigt att alla beteenden sänder ut omedvetna signaler, som bedöms av mottagaren, som pålitligt, trovärdigt eller motsatsen. Eftersom vår hjärna arbetar med social kontext och stämmer av våra relationer hela tiden, behöver vi ta beslut om hur vi vill att andra ska uppfatta oss och anpassa beteenden därefter.
Det får konsekvenser i den tillit och förtroende människor känner till ledaren och gruppen i övrigt – vilket kommer påverka resultatet på många plan.

Leave a Reply

  • (will not be published)