TEMA Stress i skolan.

februari 8, 2016

TEMA Stress i skolan.

Kristina Bähr är specialist i barn- och ungdomsmedicin, verksam i skolan som skolläkare sedan 2004. Hon utbildar om hjärnans mognad, arbetssätt och tillväxt samt hur det påverkar lärande och ledarskap. Hon är också författare till boken Hjärnan i skolan – möt barnen där de är som kom ut förra året.

Kristina skriver om vår lärande hjärna och hur elevhälsan kan skapa friskfaktorer som underlättar inlärning i skolan. Eftersom våra kognitiva funktioner påverkas av stress och barn och unga upplever stress – precis som vuxna – behöver elevhälsan fungera som företagshälsovården för att hitta lösningar i barnens arbetsmiljö för att möta ökad belastning.

För de barn som upplever stressorer utanför skolan påverkas de kognitiva funktionerna av samma fysiska effekter av stress och gör att inlärningsprocesser försvåras. Därför är det nödvändigt att skolans elevhälsa finns tillgänglig och fungerar professionellt med goda nätverk med andra yrkesgrupper för att möta elevernas behov av stöd.

Barn med inlärningssvårigheter av något slag eller neuropsykiatriska svårigheter, kommer ofta uppleva mer stress i skolmiljön då kraven överstiger den upplevda förmågan. Här har skolan en uppenbar uppgift att krav-anpassa så att eleverna inte hamnar i kronisk stress i unga år och i värsta fall utmattningstillstånd.

Tidningen Elevhälsa ges ut av Gothia förlag.

Leave a Reply

  • (will not be published)