Tankeläsning – egna celler i hjärnan

mars 9, 2015

Varje dag fattar vi beslut baserat på vad någon annan kommer att göra. Det kan handla om att avgöra om bilen som närmar sig övergångsstället kommer sakta in och släppa över oss – eller att tolka/läsa av hur en motpart i en förhandling kommer agera här näst och hur Du ska anpassa nästa steg till det för att komma så nära önskat slutresultat som möjligt.

Harvard Medical Schools forskare har hittat celler i Anterior Cingulate Cortex (ACC), som signalerar när individer avkodar vad en annan individ har för intention i sitt handlande.

Forskningen är gjord på primater – apor. Forskarna kartlade tidigt att vissa celler fattar beslut ”själv” utan inflytande av andra individer, men att andra celler fattar beslut i samspel med andras beslut – eller rättare sagt förutsäger vad den andra individen ska göra innan beslutet var fattat hos denne.

Dessa celler signalerar betydligt mer specifikt när två eller flera individer delar samma kontext. Om individer separeras i olika rum, kommer de avkoda andras intention betydligt sämre och neuronen är mindre aktiva.

Det är för tidigt att dra slutsatser om detta på människor i arbetet – men det ger en igenkänning att det går att läsa av andras intention i sociala sammanhang. O visst är det svårt att läsa av andras intention när man inte ser den andra personen. Det blir mer en kvalificerad gissning (eller ren spekulation) av handlande och intentioner.

Forskarna hoppas kunna bättre förstå hur antisociala beteenden och svårigheter med social interaktion ska kunna behandlas/påverkas i ett senare skede.

Länk till ”abstract” för originalartikeln i Cell finns här.

Leave a Reply

  • (will not be published)