Sömnbrist – gör det svårt att tolka ansikten

juli 21, 2015

Forskare från Berkeley i Kalifornien har gjort studier på hur människor klarar att skilja på ansiktsuttryck som ett uttryck för andras emotioner när vi är utvilade respektive varit utan sömn en natt. Den andra fyndet är att inkommande signaler från hjärtat till hjärnan frånkopplas vid sömnbrist. Normalt sett arbetar kroppens signaler och hjärnans inre delar – amygdala, anterior insula, anterior cingulate cortex (ACC) – i ett nära samspel och kan anpassa våra beteenden när kroppen signalerar olika impulser av stress, förändringar Vid sömnbrist kan vi alltså inte helt lita på hjärtat – eller magkänslan, de signaler kroppen skickar till hjärnan som svar på vår omgivning – omständigheter och andra människor. Vi gör felbedömningar oftare.

 

250068-20150721

Det visar sig att utan en god nattsömn kan man inte skilja på ansiktsuttryck utan misstolkar även vänliga ansikten som hotfulla. Ett mer positivt fynd är att en god REM-sömn, drömsömn, ökar förmågan att läsa ansiktsuttryck. Tidigare har samma forskarlag visat att REM-sömn kan minska effekterna av stress och minskar emotionell styrka efter traumatiska händelser. Sömn läker alltså på flera sätt. Det verkar som att REM-sömnen nollställer amygdala så att vi får bättre förmåga att diskriminera mellan olika emotioner.

Sömnbrist kan ha avsevärda konsekvenser i mänskligt samspel genom att misstolka situationer. Vad händer exempelvis när någon inte kan förstå signaler från ett sjukt barn eller har arbetat en natt och möter oroliga ansikten i sjukhuskorridoren? Eller på en arbetsplats när någon sovit dåligt och möter neutrala ansikten bland sina medarbetare och kollegor – men misstolkar dem som hotande.

Att tänka på i sammanhanget är att tonåringar redan från början är sämre på att diskriminera ansiktsuttryck och med den konstanta sömnbrist många tonåringar har (till följd av senare insöndring av melatonin, sena nattvanor, tidiga skolstarter) är det troligt att sömnbristen försämrar den förmågan ytterligare.

Det finns alltså fler skäl till att följa upp sömn som arbetsgivare och att skapa goda sömnvanor om vi vill skydda våra relationer och undvika onödiga missförstånd och konflikter.

Abstract:
Goldstein-Piekarski AN, Greer SM, Saletin JM, Walker MP. 2015 
Deprivation Impairs the Human Central and Peripheral Nervous System Discrimination of Social Threat.
 Journal of Neuroscience, 2015, July 15, 

Leave a Reply

  • (will not be published)