Sociala hjärnans utmaning

september 13, 2014

Nytta och nöje(?)

Vi människor är sociala varelser. Vi är födda så. I boken ”Social – Why Our Brains are Wired to Connect” skriver Matthew Lieberman om att storleken på vår hjärna inte bara är till för att tänka – utan också för att hantera sociala relationer.

Människor är i så stort behov av andra människor för vår överlevnad och för att kunna genomföra förbättringar i vår omvärld, att vi just därför ägnar en hel del tid till att skaffa de sociala relationer som gagnar oss.

Det spännande är att det inte fungerar utan ömsesidighet. En person som bara nyttjar andra som ”verktyg” för egna behov – kommer inte skapa de förtroendeband, som behövs för att andra ska vilja bidra en gång till.

Jag tror att alla de sociala nätverk, som finns i dag i form av Facebook, Instagram, LinkedIn, m fl just ”friar” till vårt behov av sociala relationer. Vi får plötsligt fler kontakter för att skapa långvariga relationer i både privatliv och arbetsliv.

Utifrån hjärnans förmåga att omformas undrar jag dock vad det gör med vår hjärna att vi plötsligt har kanske 150-1000 relationer på internet eftersom antalet möjliga relationer ökar exponentiellt med antalet personer i en grupp. Exempelvis innebär 150 vänner att du runt dig har över 10 000 möjliga relationer konstellationer bland de vännerna att hålla reda på.

Det är mycket nu…

Leave a Reply

  • (will not be published)