Recension från bibliotekens inköpshäfte BTJ Häftet nr 15, 2015

maj 23, 2015

”Jag tycker boken är lättillgänglig, välformulerad och den känns användbar i min vardag som lärare, där man alltför ofta möter elever med dessa problem.” Marianne Ericsson, lektör BTJ

https://www.exist.se/forlag/

Leave a Reply

  • (will not be published)