Omvärdera motivation

oktober 8, 2014

Vad motiverar till arbete?

Just nu pågår Neuroleadership Summit i San Fransisco och under första förmiddagen pratade Dr Josh Davis och Dr Brian Kropp om motivation i arbetslivet. De ifrågasatte starkt om pengar (i form av belöning, bonus eller löneförhöjning) är den drivkraft som kan skapa motivation till arbete.

Det verkar allt mer som att pengar är en belöning för att få saker gjorda, men en dålig drivkraft för samarbete i en organisation.

Så vad är bra motivatorer för arbete? Det verkar som om dessa saker är betydligt viktigare;

  • Sociala motivatorer (SCARF)
  • Improvement (förbättringar)
  • Delaktighet

När det gäller de sociala motivatorerna är enbart att tillhöra gruppen en stark faktor för viljan att bidra till gruppens arbete. Det altruistiska i att hjälpa andra är något som är självstimulerande. Att känna grupptillhörighet är ju ett grundläggande behov hos människor och när behoven av status, förutsägbarhet, autonomi, relation och rättvisa är tillgodosedda, kommer vi vilja bidra till företaget och gruppen. När ledare fokuserar på de sociala motivatorerna ökar bidraget till gruppen.

Gällande delaktighet i förbättringsarbete är insikter, lärande och utveckling motiverande. Det är en inre motivator i var och en av dessa värden och inte något som behöver ”köpslås” med för att vi ska prestera.

Att bidra till de vi bryr oss om – nämligen vår grupp eller team gör att vi upplever belöning i hjärnans belöningssystem. När andra mår bra – mår vi också bra.

Som jag skrev i en tidigare blogg är mål inte alltid motiverande. Tvärtom kan detta göra att vi upplever en besvikelse om vi inte når målet och en svag belöning om/när vi når ett väntat mål. Därför kan det vara viktigare att se över de inre motivatorerna.

En intressant slutsast de gjort genom att fråga medarbetare om vad de tycker är viktigt jämfört med ”de andra” – en annan grupp i organisationen t. ex. HR eller ekonomiavdelningen- är att vår uppfattning om ”de andra” är att de drivs ”bara av pengar” eller ”mätbara resultat”. Frågorna ställdes till alla och (nästan?) ingen drivs av att uppnå ekonomiska mål… Så här finns en uppenbar bias för vad vi tänker om andras skäl till att arbeta. Troligen är de mer lika än olika.

De flesta svarade att de drivs av lärande, utveckling och att göra någon skillnad…

Leave a Reply

  • (will not be published)