Livet som företagare

oktober 23, 2013

Mod och rädsla

Många av mina klienter tror att jag vet lösningen på deras problem. I de alla fall, dristar jag mig till att säga, har jag inte lösningen på deras problem.

Däremot har jag förmågan att se deras hinder och vad som gör att de tvekar till att fatta det beslut eller göra det beslut som de vill göra ”egentligen”.

När vi människor blir uppmärksamma på att det är ett faktiskt hinder vi  själva skapat inne i en egen tankevärld kan vi ifrågasätta om det är så vi vill bli ”radiostyrda” av en tankevärld, som på utsidan verkar stämma ganska dåligt med verkligheten.

I min egen företagarvärld upplever jag samma sak ganska ofta. Eftersom jag inte är född företagare, har arbetat i landstinget, fått regelbunden lön längre tid än jag varit företagare, är det fortfarande massor jag inte vet om att vara företagare.

Ofta ser jag själv hinder i vad jag kan göra och inte. ibland är det sakliga brister. När jag började företaget kunde  jag inte något alls om debit och kredit mer än orden. Det löste jag med att gå en bokföringskurs.

De tankehinder jag har som är viktigare att hålla ögon på – är de frågor som rör mitt företags idé, utmaningar och tillväxt. Här handlar det mer om MOD. Detta undebara ord – som egentligen bara kan existera när det samtidigt finns en rädsla.

Rädslor att ”misslyckas” eller vad det nu kan handla om är ju faktiskt av självskapade hinder, som ger oss en möjlig ursäkt för att slippa visa oss, ta ställning och leva.

Så jag uppmanar mig själv och dig –  existo,  – spira, lev och väx!
Vi gör det tillsammans i det här underbara tillstånd – med att vara människa.

Leave a Reply

  • (will not be published)