Konkurrens eller samarbete

september 20, 2014

Hur påverkas behovet av rättvisa?

Fortsätter på samma spår, som i gårdagens blogg.

Om det nu är så att konkurrens ökar för att det är tuffa mål på en arbetsplats och människor inte bidrar till det ”gemensamma” utan håller fokus på sina ”enskilda mål” och möjligheten att genomföra ”sitt eget arbete” – vad gör det med människor behov av rättvisa?

Vilka blir konsekvenserna i så fall?

Sjunker arbetsmoralen för gruppens gemensamma projekt, kommer ju någon ”orättvist” att få ta det när någon annan rusar iväg på sitt individuella mål. Vad gör det med stressnivåerna för de som får sopa upp? Vad gör det med deras vilja att följa regler och bidra?
I de företag där teamarbete premieras och alla är vinnare när gruppen lyckas borde ju i så fall ha större chans att överleva och uträtta stordåd – i större utsträckning än med individualister som arbetar bredvid varandra.

Söker vidare på sådana referenser och återkommer…

Leave a Reply

  • (will not be published)