Ideal och värderingar

september 14, 2014

Att ta hänsyn till omständigheterna

Så här i valtider tänker jag på ideal och värderingar och vad som styr våra beteenden och val.

Även om vi har värderingar och ideal kan de inte alltid styra vardagens val.

Den ideala situationen för mig är t ex att jag vill vara hemma på eftermiddagarna med våra ungdomar. Jag värderar barnen högst. Problemet är ju om den värderingen alltid ska styra ALLA val jag gör. Då skulle jag behöva tacka nej till arbete, vänner, lärande och annat – som skulle berika både mig och barnen i längden.

I de fallen behöver jag aktivt använda min hjärna till att tillfälligt ”omvärdera” mina värderingar och sätta mitt normala ideal på paus.

Fyren är fortfarande kvar och leder mig på vägen – men tillfälligt väljer jag att kryssa för att vinden blåser så.

Fyrar har alltid varit en stark symbol för mig. De leder mig rätt – men jag måste veta vilken fyr jag ska ledas av.

Leave a Reply

  • (will not be published)