Blogg

Vad rädsla gör med förnuftet

Övermanna reptilhjärnan Människor utmärker sig på jorden genom att ha en tänkande hjärna, en välutvecklad pannlob, som kan klara komplicerade analyser och samband. Det som är ännu mer fantastiskt är att vi människor har denna komplicerade hjärna – troligen för… Läs mer

Rättvisa

Varför rättvisa premieras i en grupp Det kommer allt mer spännande forskning om hjärnan i förhållande till våra beteenden. Beteendestudier visar att människor belönar andra för samarbete och straffar överträdelser av reglerna i den sociala gruppen, även om det sker… Läs mer

Värderingar och ord

Varför vissa ord signalerar mer än andra Orden har betydelse. Vilka ord vi använder har betydelse. Vilka ord vi signalerar med – har betydelse. Vilka ord vi använder om oss själva har betydelse. Om någon säger till dig: ”Vi har… Läs mer

Livet som företagare

Mod och rädsla Många av mina klienter tror att jag vet lösningen på deras problem. I de alla fall, dristar jag mig till att säga, har jag inte lösningen på deras problem. Däremot har jag förmågan att se deras hinder… Läs mer

Vuxen?

Transaktionsanalys Det finns en användbar modell, skapad av Dr Stephen Karpman, som kallas transaktionsanalys. I sommar har jag ägnat en del tid åt den här modellen. Den går ut på att i varje dysfunktionell relation tar varje individ ett perspektiv… Läs mer

Beslutsfattande och hjärnan

Vi tror att vi är smarta och kan fatta logiska beslut. Vi tror att framgångsrika företag har skickliga ledare Just nu läser jag Nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok ”Tänka, snabbt och långsamt”. Jag inser att min hjärna är precis lika kapad,… Läs mer

Aldrig för sent

Inom personlighetsteorin har man länge trott att man var färdigformad vid puberteten. Men hjärnan är enormt flexibel. Dimensionerna som vi hittade kan förändras – även om det kräver systematisk träning. Richard Davidson Detta är spännande forskning om hur hjärnan kan… Läs mer