Beslutsfattande och hjärnan

december 19, 2012

Vi tror att vi är smarta och kan fatta logiska beslut. Vi tror att framgångsrika företag har skickliga ledare

Just nu läser jag Nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok ”Tänka, snabbt och långsamt”. Jag inser att min hjärna är precis lika kapad, som de flesta andras.

Kahneman har genom studier i beslutsfattande visat att vi inte alls kan anställa personal genom vår intuition. Intuition, erfarenhet och CV räcker inte för att bedöma om en person ska klara ett uppdrag bra eller dåligt. Inte heller kan vi bedöma hur ekonomin ska utveckla sig framöver. Kahneman hävdar t o m att om man som ekonomisk rådgivare förutspår hur det ska gå kommer ha fel. Teorin om  ”Regression to the mean” visar att ett företag som gått väldigt bra under ett år kommer gå sämre nästa år och ett företag som gått dåligt kommer gå bättre. Det handlar mest om ”tur” menar Kahneman.

OK. Om det nu är så här – vad behöver vi då göra för att få ett hållbart arbetsliv och företag?

För det första behöver vi mer kunskap om hur arbetsstrategierna i hjärnan fungerar. Det finns ett automatiskt system (system 1 enligt Kahneman) som bokstavligen går på ”det mest troliga” och fattar beslut på högst bristfällig erfarenhet – som dessutom ibland är omedvetet inlärd. Ibland t o m felaktig. Det logiska systemet (system 2) slår bara till om det är något som signalerar ”nytt” eller ”fel” i det vi ska tänka om. I frågan om att anställa någon innebär det att vi uppfattar signaler som givit ”bra” eller ”dåliga” resultat vid rekrytering – och använder det som mall för nytt beslutsfattande i den aktuella situationen.

Jag tror att vi behöver arbeta mer strukturerat med vårt tänkande, öka vår medvetenhet över emotionella processer som skapar omedvetna, intuitiva val och arbeta med människan i organisationen mer tydligt.

Vi behöver arbeta med organisationer och strukturen i företagen för att undvika att vi flyr från olika hot (mot vår överlevnad – hjärnan är trubbig där och regagerar på samma sätt på otydlighet på jobbet, som på ett vilt djur i skogen) istället för att arbeta mot företagets uppställda mål. ALLA människor vill undvika hot hellre än att söka belöning. Vi är skapta så. Läs mer om SCARF modellen av David Rock.

Lämnar frågan så här olöst och ska reflektera vidare på detta i jul.

Leave a Reply

  • (will not be published)