Behövs fler soffor och fåtöljer på jobbet?

juni 15, 2015

 

Om du fick välja själv var du skulle utföra ditt arbete – var skulle du då arbeta?

Hur kommer det sig att arbetsmiljöer ofta består av skrivbord och ganska osköna stolar? Som pendlare (ibland) och egen företagare befinner jag mig ofta på offentliga arbetsplatser – som caféer, lounger och tåg. Det är intressant hur de här arbetsplatserna faktiskt innebär oerhört produktivt arbete – jämfört med vanliga kontor och i synnerhet kontorslandskap.

I industrins anda i början av 1900-talet skapades kontorslandskap med rader av skrivbord och skrivmaskiner där människor satt och arbetade i tystnad (förutom störningen av inte helt tysta skrivmaskiner). I 2000-talets kontor arbetar vi fortfarande i öppna kontorslandskap. Många människor har oerhört svårt att vara produktiva i den här arbetsmiljön. Vissa arbetsgivare löser det med en flexibel arbetsplatslösning där det är sanktionerat att arbeta hemifrån eller någon annanstans. Enda kravet är att leverera sin uppgift och att vara närvarande på gemensamma möten.

Så åter till ursprungsfrågan: var gör du mest produktivt arbete? Och varför?

  • För det första – vi upplever större tillfredställelse (lycka?) när vi får arbeta koncentrerat.
  • Vi anstränger vårt dyrbara arbetsminne mindre när vi får arbeta i en miljö som gör att vi kan behålla fokus på uppgiften.
  • Om vi sitter i miljöer där vi får chans att se ut genom ett fönster eller har en öppen spis, ger det en lugnande distraktion, som ger återhämtning till våra kognitiva förmågor och lösningar.
  • Att sitta i en skön stol, eller kanske ligga i en soffa kan öka koncentrationen för många människor när vi ska läsa in nytt (komplicerat) material. Men hur många kan göra det på jobbet?

Vissa arbetsuppgifter passar troligen bäst att göra vid ett skrivbord. Av egen erfarenhet är bokföring den uppgift jag helst utför vid skrivbordet. Att förhandla om avtal och liknande sker ofta även det vid skrivbord, därför att borden ger ett rumsligt avstånd (och därmed ett mentalt avstånd), saklighet och uppgiftsfokusering.

Kanske är det inte konstigt att företag, som tillåter arbete på annan plats än kontoret ökar medarbetares prestation, därför att individerna själva kan välja var de utför bästa jobbet och kan göra det snabbare när de kan ta ansvar för att skapa optimala förutsättningar för att behålla fokus? Det kräver tillit till att medarbetare vill göra ett bra arbete. Mer om det i en annan blogg.

Jag vill därför slå ett slag för mer inflytande över arbetsmiljön på jobbet. Att ha olika möjligheter i vardagen, i arbetsmiljön, för att hitta fokus lönar sig alltid. Både för arbetsgivare och för att minska upplevelsen av stress och istället öka tillfredsställelsen med utfört jobb.

Bild: Kristina Bähr, SJ Lounge, Stockholms Central, dagens arbetsplats

Leave a Reply

  • (will not be published)