Alarmsystemet – blogginlägg på SN Hjärnkraft

februari 4, 2016

Alamrmsystemet - blogginlägg på SN Hjärnkraft

Alarmsystemet sorterar inte bara harar och ormar utan ävenoordning och avvikelser i vår vardag. Alarmet går även på när vi sorterar människors annorlunda beteende, oordning i kylskåpet, felsorterade skedar i kökslådan. Subtila signaler från andra människor kan även de uppfattas som ett hot och särskilt om vi redan känner oss oroliga på något sätt redan innan. Vi ska inte glömma att det här systemet faktiskt finns för att öka vår överlevnad och det är inte så konstigt att vi reagera med känsla av hot vid förändringar i vår livssituation. En del har lättare att hantera en sådan känsla av hot, men likväl är det inte ovanligt att många människor instinktivt först går in i ett reflexmässigt försvar mot förändringen – egentligen utan att överväga om det skulle vara en bra förändring som sker/föreslås. Efter ett tag kan resterande pannlob balansera upp och värdera det nya och göra om omvärdering för de flesta människor.

Läs hela inlägget på Sörmlands Nyheter – Hjärnkraft.

Leave a Reply

  • (will not be published)