Led med hjärnan

Exist Nu AB erbjuder chefsstöd i form av chefs- och grupphandledning, karriärscoaching, föreläsningar, Birkmanprofilering och FARAX 360- analys av ledarskapet.

Led med hjärnan

Exist Nu AB arbetar med att stärka chefer och ledare i sina möten med medarbetare och utmaningar på jobbet. Min övertygelse är att ledarskap börjar med ansvar, medvetenhet och mänskliga möten. Mitt bidrag till världen är att skapa självmedvetenhet, självkontroll och förståelse för sig själv och andra för att få människor att växa.

När  människor förstår sig själva bättre är det lättare att se andra i ett större perspektiv- i sin kontext – i sin värld.

För att Du ska ha engagerad, ansvarstagande personal, som kan se hur de kan bidra till helheten med sina respektive styrkor vässar vi ditt ledarskap och omedvetna och medvetna lyssnande.

Exist Nu AB arbetar med handledning av chefer, coaching, seminarier/föreläsningar och användbara modeller från neuroledarskapsforskningen.

”Be the change you want to see in the world” (Gandhi)

Kristina Bähr, VD, ägare

Kristina Bähr, VD och ägare

E- learning

Här finns kurser som kan stärka dig och dina medarbetare i sitt arbete och ha fokus på främjande för välmående och hållbarhet. 

Exempel på kurser: 

  • Första hjälpen till psykisk hälsa
  • Första Hjälpen till psykisk hälsa - Ungdom
  • Hjärnan i skolan - barns utveckling och hjärnans funktion
E-kurser